Sådan gik Johanniterhjælpens Ukraine-indsamling

I midten af marts udsendte vi en opfordring til medlemmerne af Johanniterhjælpen om at bidrage til Johanniter-Unfall-Hilfe’s indsats i og omkring Ukraine. Den 31. marts 2022 kunne vi gøre regnskabet op. Vi havde modtaget DKK 44.000, hvoraf DKK 10.000 kom fra Johanniterordenen og ca. DKK 6.000 er kontingenter. Samme dag sendte vi DKK 60.000 til Johanniter-Unfall-Hilfe.

DKK 60.000 – i tillæg til DKK 42.000 til stormflodskatastrofen – er et meget anseligt beløb fra så få mennesker, som os, og nogle få udefra. På vegne af ofrene i Ukraine: Tak!

Sådan hjælper Johanniterne i Ukraine: Johanniterne indledte med følgende aktiviteter i Ukraine:

  • Transport og distribution af hjælpepakker med mad, hygiejneartikler og medicinske forsyninger i de ukrainske byer Poltava, Lutsk, Zhytomyr og Lviv.
  • Ukrainske hospitaler forsynes med medicin og medicinske forbrugsvarer for at sikre pleje til de syge og sårede også her.
  • Johanniter-redningsarbejdere tager sig af patienttransporten af ​​syge ukrainske børn. Et stort antal børn med deres pårørende er blevet bragt til specialklinikker i Tyskland.

Her er en oversigt over nogle af Johanniter-foranstaltningerne i Ukraines nabolande:

  • Flygtninge i Republikken Moldova forsynes med nødhjælp og støtter dem med psyko-social omsorg.
  • Johanniterne i Ungarn støttes  med at udstyre boliger og tage sig af flygtninge ved den ukrainske grænse.
  • Akut nødvendige desinfektionsmidler, masker og tæpper leveres til Ungarn og Polen.
  • Logistikeksperter fra Johanniter støtter FN’s logistikklynge i Kraków. Her koordineres beredskabet centralt.
  • Johanniter-rekognosceringshold rejste straks til Rumænien, Republikken Moldova og Polen for at etablere hvilken hjælp, der er behov for ud over de nuværende tiltag, og for at koordinere med andre organisationer og hjælpestrukturer på stedet.

(Kilde bl.a. https://www.johanniter.de/)