Medlemskab af Johanniterhjælpen

Undertegnede

____________________________________________ (stilling)

____________________________________________ (navn)

____________________________________________ (gadeadresse)

____________________________________________ (postnummer/by)

____________________________________________ (e-mail og telefonnummer)

anmoder hermed bestyrelsen for foreningen Johanniterhjælpen om optagelse som støttemedlem af foreningen.  Jeg er indforstået med

  • indenfor 30 dage efter generalforsamlingen at indbetale det vedtagne kontingent for samme år (2020: 100 kr. pr. år) så længe jeg er medlem;
  • at man ikke som medlem af Johanniterhjælpen kan organisere aktiviteter i foreningens navn uden forudgående accept fra bestyrelsen;
  • at medlemskab af Johanniterhjælpen ikke er identisk med et medlemskab af Johanniterordenen og ikke medfører nogen rettigheder eller krav i.f.t. denne;
  • at foreningen Johanniterhjælpen registrerer mit navn, adresse, e-mail, telefonnummer i medlemslisten så længe jeg er medlem.

____________________________________________ (dato)

____________________________________________ (underskrift)

Ovenstående kopieres, pastes ind på e-mail, udfyldes og mailes til johanniterhjaelpen@johanniter.dk, eller printes ud og sendes til:

Johanniterhjælpen

c/o Ahlefeldt

Lindholtvej 4

4440 Mørkøv

E-mail: johanniterhjaelpen@johanniter.dk

Foreningens vedtægter findes her.