Johanniterordenen

Johanniterordenen er (sammen med Malteserordenen) på samme tid verdens ældste ridderorden og verdens ældste, kontinuerligt eksisterende velgørende institution.  Johanniterne har i mere end 900 år arbejdet ud fra det kristne budskab om at hjælpe de syge og de svage.

Johanniterordenen hjælper ligesom f.eks. Røde Kors, Rotary, Round Table og andre velgørende organisationer mennesker i nød, men ulig disse sker det indenfor rammerne af den kristne mission.  Medlemskab af Ordenen kræver bl.a. en tilslutning til disse idealer.

Johanniterordenens ledelse i Danmark består af:

  • Direktør, oberstløjtnant (res.) Frederik Ahlefeldt-Laurvig (leder)
  • Godsejer Thomas Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
  • Professor Peter Kurrild-Klitgaard

Læs mere om:

Johanniternes hjælpearbejde:

Johanniterordenens historie m.v.:

  • En kort introduktion til Johanniterordenens/Malteserordenens historie
  • Johanniterordenen i Danmark i nyere tid
  • Litteratur om Johanniterordenens/Malteserordenens historie
  • Museer om Johanniterordenens/Malteserordenens historie
  • Information om organisationer, der ikke har noget med Johanniterordenen/Malteserordenen at gøre

Johanniterordenens internationale søsterorganisationer og samarbejdspartnere (eksterne link):