Johanniterhjælpen

Johanniterordenen har i 2013 oprettet en dansk hjælpeforening, Johanniterhjælpen (CVR-nr. 35191801), som forum for ordenens humanitære/karitative arbejde.

Johanniterhjælpens formål er med udgangspunkt i det kristne livssyn at hjælpe syge og fattige.  Dette søges realiseret gennem frivilligt arbejde, økonomisk støtte og udadvendte aktiviteter.  I 2014 støttede man to eksisterende projekter organiseret af andre, nemlig dels “Morgencafé for Hjemløse” i Københavns NV-kvarter og dels Sankt Petri Sogns menighedsråds børnehjælp til Bulgarien.  I 2015, 2016 og 2017 har man igen støttet Morgencaféen for Hjemløse. Johanniterhjælpen arbejder desuden på egne støtteprojekter.

Medlemskab af Johanniterhjælpen står åbent for alle, der ønsker at støtte arbejdet, og som godkendes af bestyrelsen som medlemmer (johanniterhjaelpen@johanniter.dk). Kontingentet er på beskedne 100 kr. om året (2018).

Derudover forventes det, at enhver bidrager i det omfang og på den måde, som vedkommende bedst kan.  Foreningens konto er: Dansk Bank reg.nr. 9570, kontonr. 11547494.

Johanniterhjælpens bestyrelse kan ses her.

Johanniterhjælpen

+++

Johanniterhjælpens støttekoncerter afholdes til fordel for Giv din Hånds projekter for hjemløse.  Læs mere her.  Næste støttekoncert afholdes i januar 2019. 

Morgencafelogostorpng0

+++

Johanniterhjælpen i Danmark er medlem af JOIN – Johanniter International, der med hovedsæde i Bruxelles er den internationale sammenslutning af  johanniterhjælpeorganisationer.

Endvidere arbejdes der på at etablere samarbejde med beslægtede organisationer i ind- og udland.  Det gælder bl.a.

Saint John Eye Hospital, Jerusalem

Saint John Eye Hospital, Jerusalem

Johanniterorden og dens nødhjælpsorganisationer m.v. opererer i dag i 39 lande verden over med drift af bl.a. hospitaler, alderdomshjem, hospitser, børnehaver og børnehjem.  Alene i Tyskland ejer eller driver man 80 institutioner med ialt 9.500 ansatte og en årlig omsætning på 565 mio. euro (2010).

Johannitternes internationale nødhjælpstjenester har i dag 13.000 ansatte, 29.000 aktive frivillige og 1,5 mio. støttemedlemmer og et budget på 530 mio. euro (2009).

Johanniterhjælpen:

  • c/o Frederik Siemssen (formand), Store Kongensgade 83, 1264 København K
  • CVR-nr. 35191801
  • Dansk Bank reg.nr. 9570, kontonr. 11547494.
  • johanniterhjaelpen@johanniter.dk