Johanniterhjælpen

Johanniterordenen har i 2013 oprettet en dansk hjælpeforening, Johanniterhjælpen (CVR-nr. 35191801), som forum for ordenens humanitære/karitative arbejde.

Johanniterhjælpens formål er med udgangspunkt i det kristne livssyn at hjælpe syge og fattige.  Dette søges realiseret gennem frivilligt arbejde, økonomisk støtte og udadvendte aktiviteter.  Siden 2014 har foreningen støttet projekter iværksat af andre, bl.a. tuberkuloseprojektet under “Morgencafé for Hjemløse” i Københavns NV-kvarter og Sankt Petri Sogns menighedsråds børnehjælp til Bulgarien.
Johanniterhjælpen arbejder desuden aktivt med udviklingen af egne støtteprojekter nationalt og internationalt.

Medlemskab af Johanniterhjælpen er åbent for alle, der ønsker at støtte arbejdet, og som godkendes af bestyrelsen som medlemmer (johanniterhjaelpen@johanniter.dk). Kontingentet er på beskedne 100 kr. om året (2020).

Derudover forventes det, at enhver bidrager i det omfang og på den måde, som vedkommende bedst kan.  Foreningens konto er: Dansk Bank reg.nr. 9570, kontonr. 11547494.

Johanniterhjælpens bestyrelse kan ses her.

Johanniterhjælpen

+++

Johanniterhjælpens støttekoncerter afholdes til fordel for foreningens godgørende projekter.  Læs bl.a. mere her.  Næste støttekoncert afholdes i november 2019. 

Morgencafelogostorpng0

+++

Johanniterhjælpen i Danmark er siden 2018/19 en del af JOIN – Johanniter International, der med hovedsæde i Bruxelles er den internationale sammenslutning af  johanniterhjælpeorganisationer, hvorigennem internationalt samarbejde og udveksling af frivillige koordineres.

Endvidere samarbejdes direkte med beslægtede organisationer i ind- og udland.  Det gælder bl.a.

Saint John Eye Hospital, Jerusalem

Saint John Eye Hospital, Jerusalem

Johanniterordenen og dens nødhjælpsorganisationer m.v. opererer i dag i 39 lande verden over med drift af bl.a. hospitaler, alderdomshjem, hospitser, børnehaver og børnehjem.  Alene i Tyskland ejer eller driver man 80 institutioner med ialt 9.500 ansatte og en årlig omsætning på 565 mio. euro (2010).

Johannitternes internationale nødhjælpstjenester har 13.000 ansatte, 29.000 aktive frivillige og 1,5 mio. støttemedlemmer og et budget på 530 mio. euro (2009).

Johanniterhjælpen: