Johanniterhjælpen

Johanniterordenen har i 2013 oprettet en dansk hjælpeforening, Johanniterhjælpen (CVR-nr. 35191801), som forum for ordenens humanitære/karitative arbejde i Danmark.

Johanniterhjælpens formål er med udgangspunkt i det kristne livssyn at hjælpe syge og fattige.  Dette søges realiseret gennem frivilligt arbejde, økonomisk støtte og udadvendte aktiviteter.  I 2014 støttede man to eksisterende projekter organiseret af andre, nemlig dels “Morgencafé for Hjemløse” i Københavns NV-kvarter og dels Sankt Petri Sogns menighedsråds børnehjælp til Bulgarien.  I 2015 og 2016 har man igen støttet Morgencaféen for Hjemløse.

Medlemskab af Johanniterhjælpen står åbent for alle, der ønsker at støtte arbejdet, og som godkendes af bestyrelsen som medlemmer (johanniterhjaelpen@johanniter.dk). Kontingentet er på beskedne 100 kr. om året (2017).

Derudover forventes det, at enhver bidrager i det omfang og på den måde, som vedkommende bedst kan.  Foreningens konto er: Dansk Bank reg.nr. 9570, kontonr. 11547494.

Johanniterhjælpens bestyrelse kan ses her.

Johanniterhjælpen

+++

AKTUELT! Johanniterhjælpens støttekoncert 2017 – til fordel for tuberkuloseprojekt for hjemløse.  Læs mere her.

Morgencafelogostorpng0

+++

Johanniterhjælpen i Danmark arbejder på at etablere samarbejde med beslægtede organisationer i ind- og udland.  Det gælder bl.a.

Saint John Eye Hospital, Jerusalem

Saint John Eye Hospital, Jerusalem

Johanniterorden og dens nødhjælpsorganisationer m.v. operer i dag i 39 lande verden over bl.a. hospitaler, alderdomshjem, hospitser, børnehaver og børnehjem.  Alene i Tyskland ejer eller driver man 80 institutioner med ialt 9.500 ansatte og en årlig omsætning på 565 mio. euro (2010).

Johannitternes internationale nødhjælpstjenester har i dag 13.000 ansatte, 29.000 aktive frivillige og 1,5 mio. støttemedlemmer og et budget på 530 mio. euro (2009).

Johanniterhjælpen i Danmark:

  • c/o advokat Jacob von Gehren (formand), Marslev Stationsvej 3, 5290 Marslev
  • CVR-nr. 35191801
  • Dansk Bank reg.nr. 9570, kontonr. 11547494.
  • johanniterhjaelpen@johanniter.dk