Johanniterhjælpen

Læs her om Johanniterhjælpens seneste støttekoncert med pianisten Jesper René til fordel for hjemløse i København i Holmens Kirke 14. november 2023. (foto: Andreas Thaulow)

+++

Johanniterordenen har i 2013 oprettet en dansk hjælpeforening, Johanniterhjælpen (CVR-nr. 35191801), som forum for ordenens humanitære/karitative arbejde.

Johanniterhjælpens formål er med udgangspunkt i det kristne livssyn at hjælpe syge og fattige.  Dette søges realiseret gennem frivilligt arbejde, økonomisk støtte og udadvendte aktiviteter.  Siden 2014 har foreningen støttet projekter iværksat af andre, bl.a. tuberkuloseprojektet under “Morgencafé for Hjemløse” i Københavns NV-kvarter og Sankt Petri Sogns menighedsråds børnehjælp til Bulgarien.
Johanniterhjælpen arbejder desuden aktivt med udviklingen af egne støtteprojekter nationalt og internationalt.

Medlemskab af Johanniterhjælpen er åbent for alle, der ønsker at støtte arbejdet, og som godkendes af bestyrelsen som medlemmer (johanniterhjaelpen@johanniter.dk). Kontingentet er på beskedne 100 kr. om året (2020). Foreningens vedtægter findes her.

Derudover forventes det, at enhver bidrager i det omfang og på den måde, som vedkommende bedst kan.  Johanniterhjælpens bestyrelse kan ses her.

Morgencafelogostorpng0Johanniterhjælpens støttekoncerter i Holmens Kirke afholdes til fordel for foreningens godgørende projekter–først og fremmest en mangeårig støtte til Morgencaféen for HjemløseNæste koncert er 15. november 2022.

Seneste støttekoncert blev afholdt 9. november 2021.

+++

Johanniterhjælpen i Danmark er siden 2018/19 en del af JOIN – Johanniter International, der med hovedsæde i Bruxelles er den internationale sammenslutning af  johanniterhjælpeorganisationer, hvorigennem internationalt samarbejde og udveksling af frivillige koordineres.

Endvidere samarbejdes direkte med beslægtede organisationer i ind- og udland.  Det gælder bl.a.

Saint John Eye Hospital, Jerusalem

Saint John Eye Hospital, Jerusalem

Johanniterordenen og dens nødhjælpsorganisationer m.v. opererer i dag i mere end 50 lande og driver i 39 af disse bl.a. hospitaler, alderdomshjem, og børnehaver med en årlig omsætning på godt 2,1 milliarder Euro (2018). 

Alene i Tyskland arbejdes ud fra ca. 850 adresser, og man ejer eller driver 80 hospitaler, plejehjem og hospitser med samlet 9.500 ansatte.

Johanniternes nødhjælpsorganisationer hører til de mest effektive af deres art og er til stede verden over.  Johanniternes organisationer har i dag tilsammen 84.810 funktionærer, hvoraf de 48.238 er ansatte, samt 2 mio. støttemedlemmer.

+++

Johanniterhjælpen: