Støtte til ofre for krigen i Ukraine

Kære medlemmer og venner  af Johanniterhjælpen!

Ved Johanniterhjælpens generalforsamlingen den 26. februar blev bestyrelsen opfordret til at overveje hvordan vi bedst kan støtte ofrene for krigen i Ukraine.

Efter alt, hvad vi kan se, skal vi ikke for tiden skal bidrage med indsamling af effekter, såsom tøj, m.v. Da det skal gå hurtigt, er en støttekoncert også udelukket. Det bedste vi kan gøre, er således at foretage en indsamling blandt medlemmer og andre venner, suppleret med foreningens beskedne kapital og forhåbentlig et tilskud fra Ordenen.

Hvordan skal støtten implementeres?

Johanniterhjælpen kan ikke indkøbe medicin, m.v., og distribuere det i Ukraine. Vi kan i stedet støtte et større initiativ, styret af professionelle nødhjælpere. Her er det nærliggende at vælge den tysk Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), hvis redelighed og effektivitet vi har fuldstændig tillid til. Deres hjemmeside er https://www.johanniter.de/johanniter-unfall-hilfe/. Der er ikke tale om støtte til våbenindkøb og lignende, men alene indkøb af medicin og nødhjælpseffekter, som JUH distribuerer gennem sikre kanaler, således at varerne med sikkerhed når frem.

Sådan gør du

Bidrag til ofrene for Putins krig i Ukraine kan ydes ved overførsel til foreningens konto i Danske Bank reg.nr. 9570 konto nr. 11547494 eller MobilePay nr. 41327.

Vi opretter ikke nogen særlig konto til formålet, idet vi simpelthen videresender alt hvad der står på kontoen minus en buffer på 10.000 kr., samt et beløb til Hugs & Food og veteranprojektet, delvis som budgetteret.

Kontingent indbefattet

Med Jeres bidrag anser vi kontingentet for betalt. Husk derfor at angive dit navn.

Med denne løsning håber vi at have levet op til generalforsamlingens ønske. Vi står naturligvis på mål for tiltaget ved næste generalforsamling.

Senest 31. marts – men hvorfor ikke bare nu?

Vi vil gerne kunne sende vores samlede støtte videre til JUH senest den 31. marts, hvorefter I vil modtage en nøje redegørelse.

Ønsker du at hjælpe krigens ofre på denne måde, så gør det gerne nu eller snarest!

Med venlig hilsen

Henrik Holstein

PS. Læs mere om johanniternes Ukraine-indsats her.