2017 generalforsamling i Johanniterhjælpen

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling den 23. marts 2017.

Generalforsamlingen afholdes kl. 18 i Sankt Petris Bugenhagensal, Larslejsstræde 11, 1451 København K (indgang gennem porten til baggården) med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent på den årlige generalforsamling.
 2. Bestyrelsesformandens rapport og godkendelse af samme.
 3. Kassererens rapport og godkendelse af samme.
 4. Beslutning om gebyr for det årlige medlemskab.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer til at udfylde ledige stillinger
 6. Valg eller genvalg af to revisorer.
 7. Eventuelt

Eventuelle forslag til yderlige punkter på dagsorden bedes være bestyrelsen i hænderne senest den 16. marts 2017.

Valgperioden for følgende fire bestyrelsesmedlemmer udløber:

 • Preben baron Bille Brahe
 • Jacob von Gehren
 • Casper greve Moltke
 • Ulrik greve af Rosenborg

Alle er villige til at genopstille. Medlemmer, der er interesserede i at opstille, er velkomne.

Valgperioden for følgende bestyrelsesmedlemmer udløber ikke:

 • Mogens Lindhardt Hansen
 • Henrik greve Holstein
 • Maibritt Zuschke

På bestyrelsens vegne

Jacob von Gehren