2023 generalforsamling i Johanniterhjælpen

Johanniterhjælpen afholdt generalforsamling 25. februar 2023 på Roskilde Kloster.

Der blev ved samme lejlighed valgt en delvist ny bestyrelse. Idet Johanniterordenens repræsentant, professor Peter Kurrild-Klitgaard, trak sig, indtrådte Frederik Ahlefeldt-Laurvig i hans sted. Nyvalgt blev direktør Claus Høegh-Guldberg.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig. Henrik Holstein blev atter valgt til formand, mens Ulrik af Rosenborg blev næstformand i st. f. Frederik Ahlefeldt-Laurvig, der dog fortsætter som kasserer. Carsten Zangenberg fortsætter som sekretær. D.v.s.:

Henrik Holstein, formand

Ulrik af Rosenborg, næstformand

Frederik Ahlefeldt-Laurvig, Johanniterordenens repræsentant, kasserer

Carsten Ulrik Zangenberg, sekretær

Thomas Ahlefeldt-Laurvig-Lehn

Niels Arne Dam

Claus Høegh-Guldberg