2021 generalforsamling i Johanniterhjælpen

På Johanniterhjælpens virtuelle 2021 generalforsamling en 24. marts, der blev kyndigt ledet af landsdommer Bertil Frosell som dirigent, kunne formand Henrik Holstein præsentere en forening i fremgang, trods COVID19-pandemien: Mere uddelt støtte, en fordobling af kontingentindbetalinger, flere bestyrelsesmøder, o.s.v. Antallet af følgere på Facebook er tredoblet siden marts 2020. Højdepunktet havde været den hidtil mest velbesøgte Johanniterkoncert (november 2020).

Foreningen har bl.a. støttet Morgencaféen for Hjemløse, Vor Frue Kirkes hjemløseprojekt Hugs & Food og Johanniter plejecenteret i Umaruru (Namibia). Desuden arbejdes der videre med førstehjælpsprojektet.


Man vedtog på generalforsamlingen en række mindre vedtægtsændringer, herunder at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer med to. Herefter ser foreningens bestyrelse for 2021-2022 således ud:

  • Greve Henrik Holstein (formand)
  • Direktør, greve Frederik Ahlefeldt-Laurvig (næstformand & kasserer)
  • Direktør Carsten Zangenberg (sekretær)
  • Godsejer, greve Thomas Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
  • Underdirektør Niels Arne Dam
  • Direktør, greve Ulrik af Rosenborg
  • Professor Peter Kurrild-Klitgaard (Johanniterordenens repræsentant)