Udvidet ledelsesgruppe

Fra vinteren 2018/2019 er arbejdet i Johanniterordenens danske afdeling udbygget med en ledelsesgruppe, der består af Peter Kurrild-Klitgaard (formand), Thomas Ahlefeldt-Laurvig-Lehn og Frederik Ahlefeldt-Laurvig.