Nykonstituering af Johanniterhjælpens bestyrelse

Bestyrelsen for Johanniterhjælpen har januar-maj omkonstitueret sig således, at ny formand er Henrik Holstein, og ny kasserer er Henrik von Scholten, mens Frederik Ahlefeldt-Laurvig er indsuppleret i bestyrelsen og ny sekretær.

Foreningen kan kontaktes via:

c/o Ahlefeldt
Lindholtvej 4
4440 Mørkøv
E-mail: johanniterhjaelpen@johanniter.dk