Kgl. anerkendelse af våben for Johanniterordenens virke i Danmark

I efteråret 2013 meddelte Hendes Majestæt Dronningens kabinetssekretær, at Dronningen havde givet sin tilladelse til, at Johanniterordenens danske underkommanderi i fremtiden ville kunne føre et våben, der – udover Ordenens eget kors og hjelmtegn – dels viderefører det våben som Ordenens “Priorat Dacia” (skandinaviske priorat) førte frem til Reformationen, og dels omfatter et hjelmtegn hentet fra det danske rigsvåben (en halv, kronet blå løve).

Våben for Johanniterordenens underkommanderi i Danmark, som godkendt af H.M. Dronningen 2013 (kgl. våbenmaler Ronny Andersen, 2013).

Våben for Johanniterordenens underkommanderi i Danmark, som godkendt af H.M. Dronningen 2013 (kgl. våbenmaler Ronny Andersen, 2013).

+++

Ved samme lejlighed meddeltes det, at Rigsarkivet (der fører tilsyn med evt. misbrug af danske offentlige symboler, herunder kongekronen) ingen indvendinger har imod, at Johanniterordenen i Danmark offentligt anvender den kongekrone, som kongen af Prøjsen i 1745 gav ordenen lov til at anvende, og som bl.a. anvendes i visse udgaver af ordenstegnet (senest stadfæstet af Forbundsrepublliken Tysklands præsident i 1959).

 Image6