Medlemskab af Johanniterhjælpen

Undertegnede

____________________________________________ (stilling)

____________________________________________ (navn)

____________________________________________ (gadeadresse)

____________________________________________ (postnummer/by)

____________________________________________ (e-mail og telefonnummer)

anmoder hermed bestyrelsen for Johanniterhjælpen om optagelse som medlem af denne.  Jeg er indforstået med

  • at indbetale det opkrævede kontingent for indeværende år (2020: 100 kr. pr. år);
  • at herefter betale et årligt kontingent indenfor regnskabsårets første seks måneder (så længe jeg er medlem);
  • at man ikke som medlem af Johanniterhjælpen kan organisere aktiviteter i foreningens navn uden forudgående accept af bestyrelsen;
  • at medlemskab af Johanniterhjælpen ikke er identisk med et medlemskab af Johanniterordenen og ikke medfører nogen rettigheder eller krav i.f.t. denne.

____________________________________________ (dato/underskrift)

Printes ud og sendes til:

Johanniterhjælpen

c/o Ahlefeldt
Lindholtvej 4
4440 Mørkøv
E-mail: johanniterhjaelpen@johanniter.dk