Bestyrelse for Johanniterhjælpen

Johanniterhjælpens bestyrelse (pr. marts 2018) består af:

 • Advokat Jacob von Gehren (formand)
 • Underdirektør Niels Arne Dam (kasserer)
 • Adm.direktør Mogens Boel Lindhardt Hansen
 • Greve Henrik Holstein
 • Advokat, greve Casper Moltke
 • Kaptajn Frederik Siems Marley Siemssen
 • Cand.mag.&jur. Maibritt Zuschke
 • Professor Peter Kurrild-Klitgaard (Johanniterordenens repræsentant)

Johanniterhjælpens repræsentanter i Danske Kirkers Råd er (pr. januar 2018):

 • Professor, dr.phil. Søren Dosenrode
 • Adj. professor, dr.theol. Christian Gottlieb

Johanniterhjælpen i Danmark:

 • c/o advokat Jacob von Gehren (formand), Marslev Stationsvej 3, 5290 Marslev
 • CVR-nr. 35191801
 • Dansk Bank reg.nr. 9570, kontonr. 11547494.
 • johanniterhjaelpen@johanniter.dk