Bestyrelse for Johanniterhjælpen

Johanniterhjælpens bestyrelse (siden juni 2020) består af:

 • Greve Henrik Holstein (formand)
 • Advokat Jacob von Gehren (næstformand)
 • Henrik von Scholten (kasserer)
 • Direktør, greve Frederik Ahlefeldt-Laurvig (sekretær)
 • Godsejer, greve Thomas Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
 • Underdirektør Niels Arne Dam
 • Adm. direktør Mogens Boel Lindhardt Hansen
 • Advokat Emilie Marley Siemssen
 • Professor Peter Kurrild-Klitgaard (Johanniterordenens repræsentant)

Johanniterhjælpens repræsentanter i Danske Kirkers Råd er (siden januar 2018):

 • Professor, dr.phil. Søren Dosenrode
 • Adj. professor, dr.theol. Christian Gottlieb

Johanniterhjælpen i Danmark:

 • c/o Ahlefeldt, Lindholtvej 4, 4440 Mørkøv
 • CVR-nr. 35191801
 • Dansk Bank reg.nr. 9570, kontonr. 11547494.
 • johanniterhjaelpen@johanniter.dk