Johanniter-årsmøde 2015

Lørdag den 19. september afholdt den danske afdeling af Johanniterordenen årsmøde, denne gang (igen) i Roskilde Kloster i Roskilde.  På mødet, der indledtes med en gudstjeneste i Klosterkirken, talte bl.a. lederen af den slesvig-holstenske Johannitersammenslutning, Hubertus von Mettingh Graf von Luckner, der engageret berettede om afdelingens hospitaler, alderdomshjem og andre aktiviteter.

Kommendator Hubertus von Mettingh Graf von Luckner, leder af Johanniterordenens kommanderi i Slesvig-Holsten, fortæller om kommanderiets arbejde.

Kommendator Hubertus von Mettingh Graf von Luckner, leder af Johanniterordenens kommanderi i Slesvig-Holsten, fortæller om kommanderiets arbejde.

Blandt de øvrige talere var Erik friherre Thott (Johanniterorden i Sverige), Henrik von Görtz-Wrisberg (Malteserordenen) og Thomas greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

Billedtekst

Erik friherre Thott (Johanniterordenen i Sverige) i samtale med Mogens Boel Lindhardt Hansen (Johanniterhjælpen i Danmark) (t.v.) og Peter Kurrild-Klitgaard (t.h.).