Johanniterhjælpens møde hos “Giv Din Hånd”

Den nystiftede forening Johanniterhjælpen afholdt den 20. november 2013 et møde hos foreningen “Giv Din Hånd”/”Mogencaféen” i Københavns NV-kvarter.  Projektets ledere, Michael Espensen & Lotte Espensen, fortalte inspirerende om deres store og vigtige arbejde med at hjælpe hjemløse og socialt udsatte i København.

Besøg hos "Giv Din Hånd"

Besøg 20. november 2013 hos “Giv Din Hånd”, hvor projektets leder, Michael Espensen, fortalte om arbejdet med hjemløse og socialt udsatte.

Johanniterordenen & Malteserordenen i privataudiens hos H.M. Kong Carl XVI Gustaf

Den 4. oktober 2013 var repræsentanter for Johanniterordenerne og for Malteserordenen i privataudiens hos H.M. Kong Carl XVI Gustaf af Sverige på Stockholms Slot.

Kongen er siden 1974 protektor for Johanniterordenen i Sverige–en position som hans farfader og oldefader havde før ham.

Gæsterne talte bl.a. Henric Ankarcrona (kommendator, Johanniterordenen i Sverige), Anthony Mellows (Lord Prior, Venerable Order of Saint John) og fra’ Matthew Festing (stormester, Malteserordenen).

131004-HMK-Johanniterbröderna-foto-H-Garlöv-009

Johanniterordenen/Malteserordenen fejrer 900 års jubilæum i fællesskab

900-Jahr-Feier__01_fe66b588f2

Det er i 2013 præcis 900 år siden, at pave Paschalis II ved en bulle transformerede Hospitalet i Jerusalem til en religiøs orden.

Jubilæet blev fejret den 6.-7. september 2013 i Berlin, bl.a. ved en fælles, økumenisk festgudstjeneste  Berlins Domkirke for indbudte repræsentanter for Hospitalets nutidige repræsentanter, den protestantiske Johanniterorden og den katolske Malteserorden.

Hædersgæst var Forbundsrepublikken Tysklands præsident, Joachim Gauck, der på billedet (t.h.) ses med Johanniterordenens Herrenmeister, H.K.H. Prins Oskar af Preussen.  Malteserordenen var bl.a. repræsenteret af dens storhospitallar, Albrecht Freiherr von Boeselager. Festgudstjenesten blev forestået af Dr. Markus Dröge, evangelsk biskop for Berlin-Brandenburg m.v., og Dr. Rainer Maria Kardinal Woelki, katolsk ærkebiskop for Berlin.

Fra Johanniterordenens danske afdeling var professor Peter Kurrild-Klitgaard inviteret.

images

Johanniterordenens danske underkommanderi

I 2012 etablerede Johanniterordenen for første gang siden reformationen en afdeling i Danmark.  Etableringen blev markeret med et to-dages arrangement 19.-20. oktober 2012 i Roskilde, herunder med en gudstjeneste og møde i Roskilde Kloster.

Fra Ordenens ledelse deltog den øverste leder, “Herrenmeisteren”, H.K.H. Prins Oskar af Preussen, ordenskansler Hans Dieter von Meibom, ordensdekan/ordensstatholder Ruprecht Graf von Castell-Rüdenhausen, samt kommendator Dietrich von Hülsen m.fl.

Møde i Roskilde Kloster 20. oktober 2012.

Johanniterordenens møde i Roskilde Kloster 20. oktober 2012. På billedet ses ordenens leder, H.K.H. Prins Oskar af Preussen (siddende for for den fjerneste bordende), Dietrich von Hülsen (stående), samt bl.a. Hubertus greve Luckner, Martin von Bonsdorff, Leopold-Bill von Bredow, Henrik greve Holstein, Jacob von Gehren, Ruprecht greve von Castell-Rüdenhausen, Albrecht greve Brockdorff-Ahlefeldt, Christian greve Ahlefeldt-Laurvig m.fl.