Donation til hjemløse

Johanniterhjælpens støttekoncert i vinter indbragte 21.561 kr., der ubeskåret går til Mogencaféen for Hjemløse i Københavns NV-kvarter, som Johanniterhjælpen har samarbejdet med siden foreningens stiftelse i 2013. 

Pengene er nu i foråret 2020 videregivet til organisationen, og Johanniterhjælpen ser frem til at fortsætte samarbejdet. Bl.a. med den kommende koncert, der finder sted 19. november 2020 i Holmens Kirke. Mere om denne senere.

Stemningsglimt fra 2019-koncerten.

Nykonstituering af Johanniterhjælpens bestyrelse

Bestyrelsen for Johanniterhjælpen har januar-juni omkonstitueret sig således, at ny formand er Henrik Holstein, mens Henrik von Scholten, Frederik Ahlefeldt-Laurvig og Thomas Ahlefeldt-Laurvig-Lehn er indsuppleret i bestyrelsen med de to førstnævnte som hhv. ny kasserer og ny sekretær.

Foreningen kan kontaktes via:

c/o Ahlefeldt
Lindholtvej 4
4440 Mørkøv
E-mail: johanniterhjaelpen@johanniter.dk

Den nye formand, Henrik Holstein, og to nye bestyrelsesmedlemmer, Thomas Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (t.v.) og Frederik Ahlefeldt-Laurvig (t.h.).

Johanniterhjælpens generalforsamling udsættes

I lyset af den aktuelle sundhedssituation og de  ekstraordinære omstændigheder har Johanniterhjælpens bestyrelse besluttet, at aflyse den ordinære generalforsamling lørdag den 21. marts 2020 i Holmens Kirke. 

Bestyrelsen finder, at der foreligger en force majeure-situation, og at det i overensstemmelse med myndighedernes anvisninger vil være det mest ansvarlige at udskyde generalforsamlingen for at undgå smittespredning af coronavirus.

Ny indkaldelse til ordinær generalforsamling: Bestyrelsen forpligter sig på at udsende en ny indkaldelse, så snart regeringen har ophævet restriktioner på møder med over 100 deltagere, således at foreningens ordinære generalforsamling vil blive afholdt senest to måneder efter ophævelsen.

Indtil da fortsætter den nuværende bestyrelse som forretningsbestyrelse.

Bestyrelsen ønsker alle et stærkt helbred!

Ny formand for Johanniterhjælpen

Bestyrelsen for Johanniterhjælpen har den 25. oktober 2018 valgt Frederik Siems Marley Siemssen som ny formand for Johanniterordenens humanitære arbejde i Danmark.

Frederik Siemssen er bl.a. uddannet indenfor erhvervsøkonomi og strategi og har som officer mange års erfaring med internationalt samarbejde på højt niveau fra bl.a. Forsvaret, ligesom han har arbejdet i Udenrigstjenesten og virket som konsulent og rådgiver i ind- og udland.

Frederik Siemssen overtager formandshvervet efter advokat og konsul Jacob von Gehren, der har ønsket at blive afløst efter at have ledet Johanniterhjælpen siden stiftelsen i 2013. Jacob von Gehren fortsætter i rollen som viceformand og vil fortsat have ansvaret for afviklingen af foreningens klassiske støttekoncerter.

Bestyrelsen har over for Jacob von Gehren udtrykt sin taknemmelighed for en stor indsats i formandsperioden.

Formand og viceformand glæder sig til det videre samarbejde.

Jacob von Gehren takker af efter fem år på formandsposten

Frederik Siemssen er ny formand for Johanniterhjælpen

Bestyrelsens sammensætning kan ses her. Bestyrelsen træffes på johanniterhjaelpen@johanniter.dk