2023 generalforsamling i Johanniterhjælpen

Johanniterhjælpen afholdt generalforsamling 25. februar 2023 på Roskilde Kloster.

Der blev ved samme lejlighed valgt en delvist ny bestyrelse. Idet Johanniterordenens repræsentant, professor Peter Kurrild-Klitgaard, trak sig, indtrådte Frederik Ahlefeldt-Laurvig i hans sted. Nyvalgt blev direktør Claus Høegh-Guldberg.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig. Henrik Holstein blev atter valgt til formand, mens Ulrik af Rosenborg blev næstformand i st. f. Frederik Ahlefeldt-Laurvig, der dog fortsætter som kasserer. Carsten Zangenberg fortsætter som sekretær. D.v.s.:

Henrik Holstein, formand

Ulrik af Rosenborg, næstformand

Frederik Ahlefeldt-Laurvig, Johanniterordenens repræsentant, kasserer

Carsten Ulrik Zangenberg, sekretær

Thomas Ahlefeldt-Laurvig-Lehn

Niels Arne Dam

Claus Høegh-Guldberg

Program for 2022-støttekoncerten til fordel for hjemløse

PROGRAM for Johanniterhjælpens støttekoncert for hjemløse den 15. november 2022 kl. 19.00 i Holmens Kirke:

W.A. Mozart: Strygekvartet nr. 19 i C-Dur, “Dissonans”

Adagio, Allegro

Andante cantabile

Menuetto, Allegro

Allegro molto

(Pause)

M. Ravel: Strygekvartet

Allegro moderato, trés doux

Assez vif, trés rythmé

Trés lent

Vif et agité

Johanniterhjælpens koncert 2022

Johanniterhjælpens traditionsrige velgørenhedskoncert i Holmens Kirke afholdes i år tirsdag den 15. november kl. 19.00. Koncerten fremføres i år af en kvartet, som vil spille udvalgte værker af mestendels Mozart og Ravel. Der vil ved selve koncerten blive udleveret et trykt program med nærmere præsentation af musik og musikere.


Kvartetten består af Aleksander Kølbel (violin), Christian Ellegaard (violin), Sune Ranmo (bratsch) og Nick Shugaev (cello) – alle erfarne og værdsatte kunstnere fra den nordiske musikscene med stor international musikerfaring. De deler Johanniterhjælpens værdigrundlag og optræder derfor generøst for os uden nogen kompensation.

Alle indtægter fra entréen/billetter og de vanligt generøse donationer vil atter i år gå ubeskåret til ’Morgencaféen for Hjemløse’ på det Ydre Nørrebro – takket være Holmens Kirke, Aleksander, Christian, Sune og Nick, og alle Jer.


Betaling: Du kan allerede nu betale entré på 130 kr. per gæst på MobilePay 41327 eller ved overførsel til Johanniterhjælpens bankkonto reg.nr. 9570 kontonr. 11547494. Husk at skrive dit navn i kommentarfeltet, så du bliver noteret på listen, der ligger i indgangen.
Det er også muligt at anvende Billetto: www.billetto.dk/e/johanniterhjaelpens-stottekoncert-billetter-711532
Endelig kan du betale ved indgangen, hvor prisen dog vil være 160 kr.

Dørene åbnes kl. 18:30. Vi ses!

Sådan gik Johanniterhjælpens Ukraine-indsamling

I midten af marts udsendte vi en opfordring til medlemmerne af Johanniterhjælpen om at bidrage til Johanniter-Unfall-Hilfe’s indsats i og omkring Ukraine. Den 31. marts 2022 kunne vi gøre regnskabet op. Vi havde modtaget DKK 44.000, hvoraf DKK 10.000 kom fra Johanniterordenen og ca. DKK 6.000 er kontingenter. Samme dag sendte vi DKK 60.000 til Johanniter-Unfall-Hilfe.

DKK 60.000 – i tillæg til DKK 42.000 til stormflodskatastrofen – er et meget anseligt beløb fra så få mennesker, som os, og nogle få udefra. På vegne af ofrene i Ukraine: Tak!

Sådan hjælper Johanniterne i Ukraine: Johanniterne indledte med følgende aktiviteter i Ukraine:

 • Transport og distribution af hjælpepakker med mad, hygiejneartikler og medicinske forsyninger i de ukrainske byer Poltava, Lutsk, Zhytomyr og Lviv.
 • Ukrainske hospitaler forsynes med medicin og medicinske forbrugsvarer for at sikre pleje til de syge og sårede også her.
 • Johanniter-redningsarbejdere tager sig af patienttransporten af ​​syge ukrainske børn. Et stort antal børn med deres pårørende er blevet bragt til specialklinikker i Tyskland.

Her er en oversigt over nogle af Johanniter-foranstaltningerne i Ukraines nabolande:

 • Flygtninge i Republikken Moldova forsynes med nødhjælp og støtter dem med psyko-social omsorg.
 • Johanniterne i Ungarn støttes  med at udstyre boliger og tage sig af flygtninge ved den ukrainske grænse.
 • Akut nødvendige desinfektionsmidler, masker og tæpper leveres til Ungarn og Polen.
 • Logistikeksperter fra Johanniter støtter FN’s logistikklynge i Kraków. Her koordineres beredskabet centralt.
 • Johanniter-rekognosceringshold rejste straks til Rumænien, Republikken Moldova og Polen for at etablere hvilken hjælp, der er behov for ud over de nuværende tiltag, og for at koordinere med andre organisationer og hjælpestrukturer på stedet.

(Kilde bl.a. https://www.johanniter.de/)

Støtte til ofre for krigen i Ukraine

Kære medlemmer og venner  af Johanniterhjælpen!

Ved Johanniterhjælpens generalforsamlingen den 26. februar blev bestyrelsen opfordret til at overveje hvordan vi bedst kan støtte ofrene for krigen i Ukraine.

Efter alt, hvad vi kan se, skal vi ikke for tiden skal bidrage med indsamling af effekter, såsom tøj, m.v. Da det skal gå hurtigt, er en støttekoncert også udelukket. Det bedste vi kan gøre, er således at foretage en indsamling blandt medlemmer og andre venner, suppleret med foreningens beskedne kapital og forhåbentlig et tilskud fra Ordenen.

Hvordan skal støtten implementeres?

Johanniterhjælpen kan ikke indkøbe medicin, m.v., og distribuere det i Ukraine. Vi kan i stedet støtte et større initiativ, styret af professionelle nødhjælpere. Her er det nærliggende at vælge den tysk Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), hvis redelighed og effektivitet vi har fuldstændig tillid til. Deres hjemmeside er https://www.johanniter.de/johanniter-unfall-hilfe/. Der er ikke tale om støtte til våbenindkøb og lignende, men alene indkøb af medicin og nødhjælpseffekter, som JUH distribuerer gennem sikre kanaler, således at varerne med sikkerhed når frem.

Sådan gør du

Bidrag til ofrene for Putins krig i Ukraine kan ydes ved overførsel til foreningens konto i Danske Bank reg.nr. 9570 konto nr. 11547494 eller MobilePay nr. 41327.

Vi opretter ikke nogen særlig konto til formålet, idet vi simpelthen videresender alt hvad der står på kontoen minus en buffer på 10.000 kr., samt et beløb til Hugs & Food og veteranprojektet, delvis som budgetteret.

Kontingent indbefattet

Med Jeres bidrag anser vi kontingentet for betalt. Husk derfor at angive dit navn.

Med denne løsning håber vi at have levet op til generalforsamlingens ønske. Vi står naturligvis på mål for tiltaget ved næste generalforsamling.

Senest 31. marts – men hvorfor ikke bare nu?

Vi vil gerne kunne sende vores samlede støtte videre til JUH senest den 31. marts, hvorefter I vil modtage en nøje redegørelse.

Ønsker du at hjælpe krigens ofre på denne måde, så gør det gerne nu eller snarest!

Med venlig hilsen

Henrik Holstein

PS. Læs mere om johanniternes Ukraine-indsats her.

Johanniterkoncerten 2021

Som bekendt, blev Johanniterhjælpens årlige støttekoncert afholdt i Holmens Kirke tirsdag den 9. november.

Til dem, som ikke kunne være med, kan vi fortælle, at det var en endog meget smuk koncert. Kirkerummet er perfekt egnet til trompeter, foruden orgel, naturligvis, og dette var meget mere end bare trompet og orgel! Det var de smukkeste stykker fra Händels Water Music og fra Haydns Trompetkoncert i Eb-dur, det var J. S. Bachs ’Jesus, bleibet meine Freude’ og hans enestående Toccata i D-mol; og Petronio Franceschinis sonate i D-dur for to trompeter.

Desuden hørte vi melodierne til en svensk folkevise og til stykker af digteren Taube og af Lindberg. Evert Taube (1890-1976) havde egentlig studeret kunst og arkitektur, men stak så til søs og slog sig ned i Argentina i nogle år, før han ’sprang ud’ som forfatter, komponist og visesanger. Oscar Lindberg (1887-1955) var professor og komponist, mest af liturgiske musikværker.

Musikken blev virtuost fremført af de to solotrompetister Karl Husum og Kasper Knudsen, samt organisten Søren Johannsen – alle meget velkendte i danske og udenlandske koncertsale – man mærkede straks hvorfor. De blev alle grundigt præsenteret i koncertprogrammet.

Samtidig kunne vi glæde os over at der var en smule flere deltagere, end sidste år, som ellers var en rekord. Der var omkring 100 gæster, men det var ikke noget man bemærkede, idet gæsterne sad ganske spredt i kirken. Årsagen var, at ensemblet ikke stod midt i kirkerummet, men var holdt samlet oppe omkring orglet. Mange gæster valgte derfor at sætte sig på bænke, som vender mod orglet. 

Til sidst kvitterede trompetisterne dog for applausen ved at komme ned i kirkens midte, hvor de spillede en gammel, dansk folkemelodi, bedre kendt som  ’I skovens dybe, stille ro’ – SÅ smukt!

I alt indkom der ved denne koncert, når både billetindtægter og donationer tælles med, godt 32.000 kr., som alle blev overdraget til Morgencaféen’ ved en lille ceremoni den 8. december.

Em kæmpe tak skal gå til alle, som kom til koncerten, til dem, der gav gavmilde donationer, til musikerne, som opførte den smukke musik uden beregning, og til Holmens Kirke, som lod os bruge kirken uden nogen leje.

–Henrik Holstein

De to solotrompetister Karl Husum og Kasper Knudsen sluttede koncerten af.

Kom til Johanniterhjælpens støttekoncert 2021

Tirsdag 9. november 2021 kl. 19:00–til fordel for sundhedsprojektet under Morgencafé for Hjemløse.

Johanniterhjælpens årlige støttekoncert  i Holmens Kirke er til fordel for sundhedsprojektet for hjemløse i København under Morgencafé for Hjemløse.

I år er musikken lagt i hænderne på solotrompetisterne Kasper Knudsen og Karl Husum samt organist ved Vor Frelser Kirke Lars Sømod Jensen.
De vil sammen fremføre værker for trompeter og orgel af blandt andre Vivaldi, Bach og Händel.

Aftenens solister optræder gratis, og billetindtægterne går ubeskåret til det gode formål. Under hele COVID19 perioden har Morgencafe for Hjemløse ydet en målrettet indsats for at teste og behandle Morgencafeens brugere, og det er derigennem lykkedes at begrænse smittens udbredelse blandt de hjemløse.

Johanniterhjælpen har støttet projektet siden 2013.

Billetter kan købes via Billetto til 130 kr. – KØB HER. Alternativt kan billetter købes i døren til 160 kr. Det anbefales, at man benytter Billetto.dk, så går det hurtigere ved indgangen.


Dørene til Holmens Kirke åbnes en time før koncerten. Kom i god tid og nyd stemningen før koncerten i Holmens smukke kirke.


I pausen serveres en forfriskning.

Johannitere hjælper ved europæisk katastrofe uden nyere sidestykke

Efter 1½ år med COVID-19-dødsfald, sygdom og uhørte restriktioner, kom så i juli den frygtelige oversvømningskatastrofe i Belgien og det vestlige Tyskland, i særdeleshed i Rhinlandet.

Katastrofen er uden europæisk sidestykke i nyere tid, muligvis endda siden verdenskrigen. Øjenvidner meldte at oversvømmelserne efterlod lig i træer og fastklemt under broer. Det var moderne, almindelige familiemennesker, som os selv, som blot få dage tidligere levede et helt normalt liv i et vestligt velfærdssamfund. Tusinder og tusinder af hjem er skyllet helt væk og endnu flere er stærkt beskadigede og ubeboelige i lang tid frem.

Dette billede viser hvor dødbringende broerne kunne være for dem, der blev fanget af strømmen.

Burg Heimerzheim

Albrecht Baron von Boeselager, der er Malteserordenens storkansler, fik sit hjem og stamsæde oversvømmet. Sidstnævnte ses her, efter at vandstanden er faldet en smule.

Hjælpeorganisationerne var hurtigt ude, ikke mindst Johanniterordenens Unfallhilfe. Samtidig opfordredes alle johanniterhjælpsorganisationer til at bidrage. Det stod rystende klart for os i den danske Johanniterhjælp, at der skulle handles hurtigt, og at hver en krone talte. Vi sendte derfor meget hurtigt 42.000 kr., hvoraf de 25.000 kr. kom fra foreningen (os alle), 15.000 kr. kom fra Johanniterordenen i Danmark og 2.000 kr. fra et medlem af Johanniterhjælpen, advokat Martinussen, København.

Der var naturligvis intense overvejelser i bestyrelsen forud for et for vor lille forening så stort skridt, som tilmed (af gode grunde) ikke figurerede på budgettet. Vi kunne konstatere, at i de år Johanniterhjælpen i Danmark har eksisteret, har der aldrig været et værdigere, eller i hvert fald mere trængende mål for vor støtte, end dette. Der har heller aldrig været så store forventninger fra både os selv og fra omverdenen til, at vi ydede en maksimal og hurtig indsats.

Vi ser frem at debattere tiltaget ved næste generalforsamling.

hh

2021 generalforsamling i Johanniterhjælpen

På Johanniterhjælpens virtuelle 2021 generalforsamling en 24. marts, der blev kyndigt ledet af landsdommer Bertil Frosell som dirigent, kunne formand Henrik Holstein præsentere en forening i fremgang, trods COVID19-pandemien: Mere uddelt støtte, en fordobling af kontingentindbetalinger, flere bestyrelsesmøder, o.s.v. Antallet af følgere på Facebook er tredoblet siden marts 2020. Højdepunktet havde været den hidtil mest velbesøgte Johanniterkoncert (november 2020).

Foreningen har bl.a. støttet Morgencaféen for Hjemløse, Vor Frue Kirkes hjemløseprojekt Hugs & Food og Johanniter plejecenteret i Umaruru (Namibia). Desuden arbejdes der videre med førstehjælpsprojektet.


Man vedtog på generalforsamlingen en række mindre vedtægtsændringer, herunder at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer med to. Herefter ser foreningens bestyrelse for 2021-2022 således ud:

 • Greve Henrik Holstein (formand)
 • Direktør, greve Frederik Ahlefeldt-Laurvig (næstformand & kasserer)
 • Direktør Carsten Zangenberg (sekretær)
 • Godsejer, greve Thomas Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
 • Underdirektør Niels Arne Dam
 • Direktør, greve Ulrik af Rosenborg
 • Professor Peter Kurrild-Klitgaard (Johanniterordenens repræsentant)

2020 støttekoncerten til fordel for Københavns hjemløse

Med virusudbrud og varierende myndighedsrestriktioner, var der en vis spænding op til dette Johanniterhjælpens 2020 støttekoncert.

På forhånd måtte vi annullere den reception, som vi plejer at holde i pausen, hvor koncertgæsterne har mulighed for at træffe hinanden, og vi måtte også erfare, at flere afstod fra at deltage i koncerten på grund af smitterisiko.

Aftenens kunstnere: Louise Schrøder (klaver), Torsten Nielsen (baryton) og Kristin Mulders (mezzosopran).

Ikke desto mindre må vi konstatere, at årets koncert var en stor succes, hvor ikke mindre end 90 gæster vovede sig ind på bænkene i Holmens Kirke denne mørke novemberaften og fik en dejlig oplevelse.

Ud over det store fremmøde, som medførte et pænt billetsalg, modtog foreningen også i dagene før og efter et stort antal store donationer, som overgik alt, hvad vi havde turdet håbe på.

Det samlede beløb blev 28.490 kr., hvilket er rekordhøjt i de fem år, vi har afholdt koncerter, og for en så lille organisation, som vores, er det en betragtelig størrelse.

Vi tror, at successen er resultatet af tre faktorer: Dels det fine kunstneriske niveau, som gæsterne har oplevet gennem årene, dels en stor opbakning til vores og medlemmernes markedsføring, og endelig en meget stor velvilje og sympati for Morgencaféens virksomhed, som donationerne navnlig er udtryk for.

Johanniterhjælpens formand, Henrik Holstein, bød velkommen.

Siden den nye bestyrelse konstituerede sig 30. september, har alles øjne været rettet mod koncerten, som den måske vigtigste begivenhed i foreningens kalender. Nu kan vi sende en stor tak til Jacob von Gehren for arrangementet og koordineringen, stor tak til ensemblet, som kom og optrådte for os, og stor tak til alle, som deltog og bidrog.

Årets donation overrækkes her til Morgencaféen v. Michael Espensen af Ulrik af Rosenborg fra bestyrelsen.