Johannitergudstjeneste og -konference, september 2014

2014_09_14_Skt Petri_Kirken

Lørdag den 13. september 2014 var Johanniterordenens danske afdeling vært for et arrangement med deltagelse fra andre dele af Ordenen i Tyskland og Finland, samt fra dens søsterorganisationer (Johanniterorden i Sverige, Malteserordenen).

Johanniter-gudstjeneste i Skt. Petri kirke, v/ kirkens pastor Peter Krogull

Johanniter-gudstjeneste i Skt. Petri kirke, v/ kirkens pastor Peter Krogull

Træffet foregik i den tysk-danske Skt. Petri Kirke i København og indledtes med en gudstjeneste for knap 50 personer, forestået af kirkens Hauptpastor, Peter Krogull.

Herbert von Bose taler for medlemmer af Johanniterordenen, Christian V's Sal, Skt. Petri Kirke.

Herbert von Bose taler for medlemmer af Johanniterordenen, Christian V’s Sal, Skt. Petri Kirke.

Efterfølgende afholdtes i den såkaldte Christian V’s Sal et møde med taler af bl.a.

  • kommendator Herbert von Bose (Tyskland), om nye udviklinger i og udfordringer for Johanniterordenen;
  • kommendator Dietrich von Hülsen (Tyskland), om Johanniterordenens historiske karakter;
  • Peter Guen (USA) om praktisk, diakonisk-humanitært arbejde i hverdagen i en lokal afdeling af Ordenen.
Dietrich von Hülsen taler om Johanniterordenens historiske karakter.

Dietrich von Hülsen taler om Johanniterordenens historiske karakter.

 

Peter Guen (USA) fortæller om praktisk, diakonisk-humanitært arbejde i hverdagen, bl.a. hjælp til invalide krigsveteraner.

Peter Guen (USA) fortæller om praktisk, diakonisk-humanitært arbejde i hverdagen, bl.a. hjælp til invalide krigsveteraner.

Kgl. anerkendelse af våben for Johanniterordenens virke i Danmark

I efteråret 2013 meddelte Hendes Majestæt Dronningens kabinetssekretær, at Dronningen havde givet sin tilladelse til, at Johanniterordenens danske underkommanderi i fremtiden ville kunne føre et våben, der – udover Ordenens eget kors og hjelmtegn – dels viderefører det våben som Ordenens “Priorat Dacia” (skandinaviske priorat) førte frem til Reformationen, og dels omfatter et hjelmtegn hentet fra det danske rigsvåben (en halv, kronet blå løve).

Våben for Johanniterordenens underkommanderi i Danmark, som godkendt af H.M. Dronningen 2013 (kgl. våbenmaler Ronny Andersen, 2013).

Våben for Johanniterordenens underkommanderi i Danmark, som godkendt af H.M. Dronningen 2013 (kgl. våbenmaler Ronny Andersen, 2013).

+++

Ved samme lejlighed meddeltes det, at Rigsarkivet (der fører tilsyn med evt. misbrug af danske offentlige symboler, herunder kongekronen) ingen indvendinger har imod, at Johanniterordenen i Danmark offentligt anvender den kongekrone, som kongen af Prøjsen i 1745 gav ordenen lov til at anvende, og som bl.a. anvendes i visse udgaver af ordenstegnet (senest stadfæstet af Forbundsrepublliken Tysklands præsident i 1959).

 Image6

Nyheder fra Johanniter International – eksempler på det internationale arbejde

csm_Ormoc_460_181113_8748718eac

Fra Johanniter Internationals hjælpeaktion efter tyfonen på Philippinerne (december 2013)

Som aktuelle eksempler på Johanniterordenens internationale arbejde kan man fremhæve disse nylige donationer:

 

Johanniterhjælpens ledelse

7292df11aef28260710ca5e8ebd7d2ca

Formand for Johanniterhjælpen, advokat Jacob von Gehren

Den nye organisation, Johanniterhjælpen, har nu konstitueret sig med følgende bestyrelse:

  • Advokat Jacob von Gehren (formand)
  • Direktør Ulrik greve af Rosenborg (næstformand)
  • Prokurist Niels Arne Dam (kasserer)
  • Kaptajn Preben baron Bille Brahe (sekretær)
  • Advokat Casper greve Moltke
  • Professor Peter Kurrild-Klitgaard (Johanniterordenens repræsentant)

Bestyrelsen har besluttet at udvælge 1-2 specifikke projekter, som man vil støtte per år.

Johanniterhjælpens møde hos “Giv Din Hånd”

Den nystiftede forening Johanniterhjælpen afholdt den 20. november 2013 et møde hos foreningen “Giv Din Hånd”/”Mogencaféen” i Københavns NV-kvarter.  Projektets ledere, Michael Espensen & Lotte Espensen, fortalte inspirerende om deres store og vigtige arbejde med at hjælpe hjemløse og socialt udsatte i København.

Besøg hos "Giv Din Hånd"

Besøg 20. november 2013 hos “Giv Din Hånd”, hvor projektets leder, Michael Espensen, fortalte om arbejdet med hjemløse og socialt udsatte.

Johanniterordenen & Malteserordenen i privataudiens hos H.M. Kong Carl XVI Gustaf

Den 4. oktober 2013 var repræsentanter for Johanniterordenerne og for Malteserordenen i privataudiens hos H.M. Kong Carl XVI Gustaf af Sverige på Stockholms Slot.

Kongen er siden 1974 protektor for Johanniterordenen i Sverige–en position som hans farfader og oldefader havde før ham.

Gæsterne talte bl.a. Henric Ankarcrona (kommendator, Johanniterordenen i Sverige), Anthony Mellows (Lord Prior, Venerable Order of Saint John) og fra’ Matthew Festing (stormester, Malteserordenen).

131004-HMK-Johanniterbröderna-foto-H-Garlöv-009

Johanniterordenen/Malteserordenen fejrer 900 års jubilæum i fællesskab

900-Jahr-Feier__01_fe66b588f2

Det er i 2013 præcis 900 år siden, at pave Paschalis II ved en bulle transformerede Hospitalet i Jerusalem til en religiøs orden.

Jubilæet blev fejret den 6.-7. september 2013 i Berlin, bl.a. ved en fælles, økumenisk festgudstjeneste  Berlins Domkirke for indbudte repræsentanter for Hospitalets nutidige repræsentanter, den protestantiske Johanniterorden og den katolske Malteserorden.

Hædersgæst var Forbundsrepublikken Tysklands præsident, Joachim Gauck, der på billedet (t.h.) ses med Johanniterordenens Herrenmeister, H.K.H. Prins Oskar af Preussen.  Malteserordenen var bl.a. repræsenteret af dens storhospitallar, Albrecht Freiherr von Boeselager. Festgudstjenesten blev forestået af Dr. Markus Dröge, evangelsk biskop for Berlin-Brandenburg m.v., og Dr. Rainer Maria Kardinal Woelki, katolsk ærkebiskop for Berlin.

Fra Johanniterordenens danske afdeling var professor Peter Kurrild-Klitgaard inviteret.

images

Johanniterordenens danske underkommanderi

I 2012 etablerede Johanniterordenen for første gang siden reformationen en afdeling i Danmark.  Etableringen blev markeret med et to-dages arrangement 19.-20. oktober 2012 i Roskilde, herunder med en gudstjeneste og møde i Roskilde Kloster.

Fra Ordenens ledelse deltog den øverste leder, “Herrenmeisteren”, H.K.H. Prins Oskar af Preussen, ordenskansler Hans Dieter von Meibom, ordensdekan/ordensstatholder Ruprecht Graf von Castell-Rüdenhausen, samt kommendator Dietrich von Hülsen m.fl.

Møde i Roskilde Kloster 20. oktober 2012.

Johanniterordenens møde i Roskilde Kloster 20. oktober 2012. På billedet ses ordenens leder, H.K.H. Prins Oskar af Preussen (siddende for for den fjerneste bordende), Dietrich von Hülsen (stående), samt bl.a. Hubertus greve Luckner, Martin von Bonsdorff, Leopold-Bill von Bredow, Henrik greve Holstein, Jacob von Gehren, Ruprecht greve von Castell-Rüdenhausen, Albrecht greve Brockdorff-Ahlefeldt, Christian greve Ahlefeldt-Laurvig m.fl.